Empleo

¿Deseas trabajar en el Hôtel Design Sorbonne?
Contractant:
- (MF) Night receptionnist, permanent contract 42h/week
Envieu-nos el vostre currículum i la vostra carta de presentació a l’adreça de correu electrònic següent  :
psu@hotelsorbonne.com